Możliwość wyboru domyślnej przeglądarki systemowej oraz przełączania w trakcie tworzenia kwestionariusza w celu sprawdzenia poprawności wyświetlania w różnych przeglądarkach.

Domyślnie podczas instalacji w nowej wersji oprogramowania wybierana jest wbudowana przeglądarka JavaFx.