Całkowicie przebudowany został system logowania synchronizacji użytkownika. W chwili obecnej każda synchronizacja jest notowana w systemie. Dodatkowo wysyłanie kilku plików nie duplikuje wpisów w bazie logowania i jest notowane w jednym rekordzie.

Dzięki wprowadzeniu opisanych zmian możliwy jest teraz podgląd ankieterów, którzy pobrali kwestionariusz badania.