Zarówno baza respondentów jak i pliki z wynikami szyfrowane są w celu zabezpieczenia ich zawartości. Poza zakończonymi wywiadami również dane przerwanych ankiet są zabezpieczane.

Zmiana ta ma szczególne znaczenie w przypadku ochrony danych osobowych. Dzięki temu dostęp do danych wrażliwych jest możliwy tylko przez osoby uprawnione, mające nadane odpowiednie uprawnienia w systemie CADAS.