gettext

W MOBI zaimplementowana została metoda umożliwiająca pobranie tekstu z labelki i jego obsługę w skrypcie (gettext).