Data i czas

W MOBI zaimplementowane zostały nowe metody sterujące datą i czasem (date, time, timestamp, interval). Więcej szczegółów w sekcji Zmiany w skrypcie.