asked, skipped

W MOBI zaimplementowane zostały metody sprawdzające czy określone pytanie ma być lub było zadane (asked, skipped). Możliwe jest sprawdzanie podpytań lub elementów kafeterii.