Czas

  1. 1.6.10 Zakresy dat oraz godzin
    1. 1.6.10.1 Kalendarz
    2. 1.6.10.2 Czas

W kontrolce Czas dodana została możliwość definiowania zakresu.

Możemy określić minimalny i maksymalny czas możliwy do wybrania. Opcja przydatna np. przy określaniu godziny wizyty respondenta w sklepie.