Kalendarz

 1. 1.6.10 Zakresy dat oraz godzin
  1. 1.6.10.1 Kalendarz
  2. 1.6.10.2 Czas

Istnieje możliwość określenia zakresu dat do wprowadzenia. Składnia jest następująca: od, do

gdzie od i do przyjmuje następujące wartości:

 • liczba czyli ilość dni od/do dnia dzisiejszego
 • * czyli bez ograniczeń
 • data w formacie np. YYYY MM DD (zależy od formatu daty i separatora ustawionych we właściwościach)
 • 0 czyli dzień dzisiejszy

Przykłady:

 • 1,5 - początek kalendarza jutro, koniec 5 dni później
 • 0,10 - początek dziś, koniec po 10 dniach
 • 0,* - początek dziś
 • 0,2018 01 01 - początek dziś, koniec 2018-01-01
 • *,-3 - od "bez ograniczeń" do dnia trzy dni wstecz od daty dzisiejszej
 • -3,0 - trzy dni wstecz od daty dzisiejszej, koniec w dniu wypełniania ankiety