W przypadku włączenia opcji zapisu logów aplikacji, logi zapisane na urządzeniu zostają automatycznie przesłane na serwer podczas najbliższej synchronizacji urządzenia. Co więcej mamy teraz możliwość zdalnego włączenia trybu logowania u konkretnego użytkownika.

Opcja ta jest szczególnie użyteczna dla Helpdesku, który ma teraz możliwość sprawdzenia urządzenia zdalnie bez potrzeby wysyłki sprzętu do cetnrali.