Z przyczyn systemowych użycie HTML w labelkach jest ograniczone do podstawowych tagów. Nie ma możliwości ustawienia wyrównania tekstu z poziomu HTML, w związku z tym wprowadzona została taka możliwość z poziomu właściwości labelki. Możemy wybrać 3 opcje: wyrównanie do lewej, do prawej i do środka.