Przechodzenie na poprzednie ekrany bez ponownego uruchamiania skryptów jest szczególnie istotne w przypadku pokazywania lub ukrywania pytań w skrypcie wywoływanym po udzieleniu odpowiedzi. Wartości ze skryptu bezwarunkowego i wywoływanego przed nie nadpiszą zmian dokonanych po udzieleniu odpowiedzi.

Dzięki wprowadzeniu opisanej zmiany uzyskujemy pełną zgodność działania skryptu z badaniami CATI, CAPI, CAWI oraz obsługę trybu Mixed Mode.