Użycie opcji ask i / skip i w skrypcie wywoływanym po udzieleniu odpowiedzi daje możliwość filtrowania kafeterii pytania znajdującego się na tym samym ekranie.