Dla zgodności i łatwego przełączania pomiędzy trybami ankietowania (Mixed Mode), opcja automatycznego przechodzenia do następnego pytania została ujednolicona. Parametry ustawione w projekcie CAWI, CATI, CAPI będą identycznie działać w trybie ankietowania MOBI.