Przed przejściem na następny ekran system sprawdza czy wszystkie skrypty wywoływane po udzieleniu odpowiedzi zostały wykonane. Jest to szczególnie istotne przy cofaniu się i zmianie odpowiedzi. Jeśli po ponownym wejściu na ekran, dany skrypt nie został wykonany to jest uruchamiany przy zatwierdzaniu ekranu.