Możliwe jest teraz zablokowanie przejścia na następny ekran poprzez użycie metody go do aktywnego pytania. Jest to szczególnie przydatne przy weryfikowaniu udzielonej właśnie odpowiedzi. Dodatkowo wszystkie wartości zmiennych ustawianych przed wywołaniem polecenia kończącego wywiad są poprawnie zapisywane w systemie.