Tekst wieloliniowe

Kontrolka umożliwiająca wprowadzenie kilku wierszy tekstu. Możliwe jest automatyczne zawijanie tekstu po wyczerpaniu miejsca na ekranie jak również ręczne wprowadzanie od nowej linii.