Przycisk ukryty

Niewidoczny dla ankietera przycisk daje możliwość uruchomienia skryptu podczas przechodzenia na następny ekran. Szczególnie przydatny jest przy walidacji wartości wprowadzonych na danym ekranie, np. przy sumowaniu do 100%. Dzięki temu alerty o błędach nie pojawiają się po wypełnieniu każdego z pól, a dopiero po zatwierdzeniu ekranu.