W pytaniach SQ wyświetlanych w formie tabeli istnieje możliwość zablokowania nagłówka tabeli tak aby wyświetlał się zawsze na górze. Ma to szczególne znaczenie w przypadku długich kafaterii podpytań.