Instalka Linux

  1. 1.5 CAPI
    1. 1.5.1 JavaFx
    2. 1.5.2 Instalka Linux

Dostępna jest eksperymentalna instalka na platformę Linux w formie pakietu deb (Debian, Ubuntu). Aby zaistalować CAPI na Ubuntu należy wpisać w konsoli następujące komendy:

sudo apt-get install xchm openjdk-8-jdk openjfx
wget http://www.cadas.pl/download/capi_4.98-1_amd64.deb
sudo dpkg -i capi_4.98-1_amd64.deb