Asterisk 13

  1. 1.7 CallSrv
    1. 1.7.1 Asterisk 13

Opracowana została nowa wersja instalacyjna serwera CallSrv. Główne zmiany dotyczą wykorzystania nowej wersji Asterisk 13.11.2 oraz Dahdi 2.11.1.

W odróżnieniu do poprzedniej wersji opracowana instalka jest bardziej stabilna i umożliwia obsługę nowej generacji kart Digium.