Dodana została możliowość używania darmowego certyfikatu SSL na stronę przy pomocy certboot. Certyfikat wygenerowany tą metodą jest rozpoznawany przez wszystkie przeglądarki jako bezpieczny. Dodatkowo pozwala też generowanie certyfikatu na wiele domen w ramach jednego serwera. Jedyną wadą tego rozwiązania jest ważność certyfikatu ograniczona do 3 miesięcy stąd niezbędne są automatyczne procedury odnawiania certyfikatu SSL.

W wersji 4.98 powyższa funkcjonalność została dodana experymentalnie. Jeżeli chcesz przetestować rozwiązanie skontaktuj się z serwisem.