Możliwość konfiguracji serwera tak aby nie było potrzeby otwierania portów 1098,1099 dla aplikacji RESEARCH OPERATION UTILITY oraz QUESTINNAIRE EDITING TOOL. Zmiana pozwala na dostęp zdalny do serwera dla korporacji gdzie otwarcie portów nie jest możliwe i jedyny dostęp jest możliwy za pośrednictwem serwera proxy (port 443).

<section name="rmi">
    <value name="httpregistry">rmi://192.168.1.206:1096/</value>
  </section>
<service required="false" text="RMI HTTP Proxy">startRMIHTTP</service>