Możliwość konfiguracji automatycznych wysyłek raportów na email.

<service required="false" text="Automatic reports mailling">ims.reports.AutomaticReports#start()</service>

Zmiana w konfiguracji jest niezbędna aby raportowanie działało poprawnie. Dodatkowo należy skonfigurować domyślne ustawienia konta do wysyłki raportów.

<section name="report">
  <section name="smtp">
   <value name="port">25</value>
   <value name="from">alert@cadas.pl</value>
   <value name="password">enc:+JR9VQelZEI=</value>
   <value name="username">alert</value>
   <value name="host">mail.cadas.pl</value>
  </section>
 </section>