Czyszczenie załączników

Możliwość określenia przez jaki okres przetrzymywane są załączniki wywiadów na serwerze. Jeżeli nie określimy tego w pliku konfiguracyjnym to 6 miesięcy.

<service required="false">imsEngine.startUploadClean(true, '6 months')</service>

Pierwszy parametr określa czy załączniki mają być przenoszone do katalogu web/trash czy też od razu kasowane. Drugi parametr określa okres przechowywania nagrań.