Możliwość określenia przez jaki okres przetrzymywane są nagrania wywiadów na serwerze. Jeżeli nie określimy tego w pliku konfiguracyjnym to 3 miesiące.

<service required="false">imsEngine.startUploadClean(true, '3 months')</service>

Pierwszy parametr określa czy nagrania mają być przenoszone do katalogu web/trash czy też od razu kasowane. Drugi parametr określa okres przechowywania nagrań.