Struktura katalogu web/archive/ została podzielona w zależności od zawartości.

  • Backup Action Folder - kopie bezpieczeństwa projektów wykonywane w kluczowych operacjach takich jak: usuwanie projektu, usuwanie wyników, usuwanie bazy respondentów
  • Online Versioning - kopia kwestionariuszy wykonywana po każdej operacji online
  • Database Dump - zrzuty bazy zapobiegające zapychaniu zawierające: logi wykonywanych operacji, synchronizacji, pracy ankieterów
  • Auto Archive - archiwum projektów usuwanych automatycznie z sewera