Zmiana lokalizacji katalogu w którym przechowane są archiwa projektów, kopie bezpieczeństwa, zrzuty bazy. Dotychczasowa lokalizacja web/ims_virtual/archive została przeniesiona do web/archive.

A change of the path of the folder where project archives, backups and database dumps are stored. The current location of web/ims_virtual/archive has been changed to web/archive.