Automatyczna archiwizacja

Możliwość określenia przez jaki okres przetrzymywane są projekty na serwerze od momentu zakończenia. Czas liczony jest od momentu wprowadzenia ostatniego wywiadu lub daty modyfikacji projektu.

<service required="false">ims.archive.AutoArchiveThread#clean()</service>

Dodatkowo w konfiguracji możemy określić okres przechowywania projektów oraz wykluczenia dla kategorii projektu.

<section name="archive">
  <section name="auto">
   <value name="timeout">6 months</value>
     <value name="exclude">StronaWWW;Samples;GooglePlay;Demo;QualTo</value>
  </section>
 </section>