W firmach gdzie polityka bezpieczeństwa dopuszcza tylko połączenia z serwerami w sieci WAN poprzez serwer Proxy i tylko na portach 80 lub 443 nie było wcześniej możliwości korzystania z serwerów CADAS w 'chmurze'. W tym celu dodana została możliwość łączenia na porcie 80 za pośrednictwem serwera proxy. W tym celu w na końcu nazwy hosta należy dodać suffix 1096 (np. demo.cadas.pl:1096). Opcjonalnie w pliku uruchomieniowym (bat) należy parametry serwera proxy:

-Dhttp.proxyHost=www.cadas.pl -Dhttp.proxyPort=8888

Opcja ta może być również przydatna jeżeli osoba pracują znajduje się za firewallem blokującym dostęp do portów 1097-1099,1087-1089. Wtedy po wpisaniu nazwy serwera z suffixem 1096 będzie można połączyć poprzez port 80. Należy jednak pamiętać iż połączenie tunelowane przez port 80 lub 443 jest znacznie wolniejsze od tradycyjnego.