Dane historyczne usuwane automatycznie po okresie 6 miesięcy z tabel synchronizacji i ewidencji godzin pracy są archiwizowane na wypadek potrzeby przywrócenia.