Skrócony został proces odzyskiwania danych w przypadku usunięcia bazy respondentów lub wyników poprzez tworzenie niepełnych zrzutów projektów.