Możliwość konfiguracji dla plików automatycznie usuwanych z serwera na przeniesienie ich do katalogu trash z którego mogą być przeniesione ręcznie na serwer backup. Procedura dotyczy tylko plików upload (załączniki) oraz plików nagrań (CAPI, MOBI). Wykorzystanie katalogu trash oraz maksymalny okres rezydowania plików może być określony dodatkowym parametrem:

<service required="false">imsEngine.startUploadClean(true, 7776000000L)</service>
		<service required="false">imsEngine.startRecordClean(true, 15552000000L)</service>

gdzie:

true|false – czy system korzysta z katalogu trash

time – czas przechowywania w milisekundach, 1 miesiąc = 2592000000L