Opracowana została nowa instalka serwera CADAS na platformę Debian oraz RedHat zgodna z rekomendacją D Komisji Nadzoru Finansowego z 2013 roku. Wykorzystane zostały najbardziej aktualne pakiety open-jdk w wersji 7, serwera aplikacji Tomcat w wersji 7 oraz bazy danych PostgreSql w wersji 9.4. Podniesiona została też ocena certyfikatów SSL wykorzystywanych na serwer do A+.