Format pliku konfiguracyjnego systemu CADAS został zmieniony na XML. Plik automatycznie jest konwertowany do nowej postaci w momencie aktualizacji systemu do nowej wersji.