Rozmowy dla łączonych projektów

W przypadku opcji łączenia skryptów gdzie w ramach jednej rozmowy są przeprowadzane dwa i nierzadko więcej wywiadów w ramach jednej rozmowy, nagrania jest automatycznie dzielone w momencie przejścia do drugiego badania. Dzięki temu nie potrzeby ręcznego dzielenia taki nagrań w sytuacji gdy musimy dostarczyć rozmowy tylko z jednego badania.