Moduł punktów startowych został całkowicie przebudowany. Zastosowana jest nowa funkcja doczytywania danych w miarę przewijania tabeli oraz zapis danych do tabeli SQL. Zmiany zostało wprowadzone w celu optymalizacji wydajności pracy przy dużych próbach. Wyeliminowało to potrzebę ograniczania ilości rekordów przesyłanych do aplikacji ankietera. Dodatkowo tabela została wzbogacona o możliwości sortowania i filtrowania danych. Możliwe jest sortowanie po kilku kolumnach w tym samym czasie. W przypadku przerwanych wywiadów, w których pola z bazy podpięte są do pytań w kwestionariuszu, zmiana ich wartości podczas wywiadu będzie widoczna w tabeli z punkami startowymi.