Wprowadzona została wewnętrzna notacja czasu, która nie jest podatna na zmianę czasu w trakcie działania programu. Próby zmiany daty, czasu czy strefy czasowej nie powodują zmian w notowanym czasie udzielenia odpowiedzi, tak więc ograniczona jest możliwość przekłamywania danych przez ankietera.