Doprecyzowane zostały komunikaty występujące podczas synchronizacji badań. Wyeliminowany został mylący komunikat występujący przy niepoprawnym wpisaniu nazwy serwera. Również pole służące do podawania nazwy serwera uniemożliwia wprowadzenie „dużych” liter. Dodatkowo podczas porównywania daty i czasu wprowadzone zostało dodatkowe logowanie danych z urządzenia. W przypadku problemów z ustawieniem poprawnej daty na urządzeniu, mamy możliwość sprawdzenia w logach serwera jakich ustawień używa ankieter i podania poprawnej konfiguracji.