Urządzenie posiadające łączność z internetem ma możliwość podczas ustalania lokalizacji na podstawie nadajników GPS, pobrania orientacyjnego adresu. Do tej pory dane te służy jedynie ankieterowi do weryfikacji poprawności pomiaru. W nowej wersji na etapie tworzenia kwestionariusza (we właściwościach pytania) możemy zdecydować czy zapiszemy te dane do zbioru. Mamy do wyboru 3 opcje:

  • współrzędne GPS (domyślne)
  • współrzędne GPS i lokalizacja (jeśli dostępna)
  • lokalizacja (jeśli niedostępna to zapisuje współrzędne GPS)

Dodatkowo zmieniona została treść komunikatu i przycisku, aby uzmysłowić ankieterowi że nie musi czekać na automatyczne zakończenie ustalania pozycji. Proces można przerwać w momencie gdy ustalona lokalizacja jest już satysfakcjonująca. Dane w tym przypadku zapisują się jako odpowiedź.