loadAns

  1. 1.5.5 Nowe metody w skrypcie
    1. 1.5.5.1 loadAns
    2. 1.5.5.2 order
    3. 1.5.5.3 prompt i confirm

Użycie polecenia zostało rozszerzone na skrypt „wywoływany po” dzięki czemu po udzieleniu odpowiedzi na jedno pytanie możemy wczytać kafeterię do kolejnego pytania na tym samym ekranie. Dodatkowo loadans można teraz stosować również na pytaniach subquestion single i multi. W celu wyeliminowania problemów z polskimi znakami zmienione zostało kodowanie pliku CSV na UTF-8.