Pytanie Hotmap przeszło kompletną przebudowę umożliwiającą zbliżenie do funkcjonalności znanej z CAWI. Do dyspozycji mamy, m.in. wybór obrazka zaznaczenia, podświetlenie wskazań, zapis współrzędnych kliknięć, blokadę jednego zaznaczenia na obszar, ograniczenie ogólnej ilości wskazań.