Przebudowana została metoda goClone tak aby zwiększyć możliwości wykorzystania. Metoda ta umożliwia skopiowanie aktualnie realizowanego rekordu w skrypcie i przejście do następnego wywiadu przy jednoczesnym zakończeniu aktualnego. Które dane respondenta mają być skopiowane można określić w formie tablicy. Dodatkowo możemy przekazać dodatkowe dane pozyskane w trakcie wywiadu.