Po zalogowaniu do ankiety jako użytkownik kategorii Papi, ankieta jest uruchamiania w trybie który umożliwia przejście jej bez zaznaczenia wszystkich odpowiedzi (tryb PAPI). Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie papierowych kwestionariuszy bezpośrednio do systemu. W skrypcie możemy używać zmiennej papi w celu zablokowania działania niektórych skryptów.