Łączenie skryptów

W przypadku zaznaczenia opcji Możliwość kontynuacji w innym projekcie dla kilku projektów ankieter może na końcu wywiadu spytać respondenta o możliwość kontynuacji wywiadu w innym projekcie. System automatycznie sprawdzi możliwość kontynuacji wywiadu w innym projekcie pod kątem kwot. Ważnym aspektem w tym przypadku aby kwoty były założone na bazę i projekty miały wspólne kolumny o tych samych nazwach. W przypadku jeżeli opcja Nowy respondent jest zaznaczona ankieta jest kontynuowana jak nowy rekord spoza bazy w przeciwnym wypadku system szuka rekordu o takim samym id jak w poprzednim projekcie. Jeżeli wszystkie założenia są spełnione system wyświetla ikonkę check oznaczającą iż można kontynuować wywiad.