W momencie wybierania połączenia w trybie CATI i HomeCati na ekranie wybierania wyświetlany jest status Softphone'a przy pomocy ikonki dzięki czemu łatwiej możemy określić przyczynę problemów z wybieraniem. Rozróżnione zostały 3 typowe błędy:

  • stanowisko nie skonfigurowane
  • softphone nie zarejestrowany
  • softphone prawidłowo zarejestrowany ale nie połączony (nie aktywny)
  • połączenie ok