W zawartości kwestionariusza pojawia się dodatkowa informacja o wielkości i ostatniej modyfikacji pliku.

Dodatkowo w przypadku jeżeli 2 osoby nadrywają ten sam kwestionariusz system nie pozwala nagrać pliku nowszego starszym. Szczególnie dotyczy to plików konfiguracyjnych gdzie dosyć często były nadgrywane informacje o strukturze bazy respondentów (plik addresses_fields.txt).