Dodatkowy moduł tłumaczenia treści pytań i odpowiedzi w jednym okienku umożliwia szybsze przygotowanie wielojęzycznych rozbudowanych badań.

Wszystkie treści możemy wyeksportować do pliku properties zawierający pary klucz + treść dzięki czemu możemy taki plik przesłać do tłumacza a następnie wprowadzone zmiany zaimportować bez potrzeby edycji każdej treści z osobna.