Możliwość wyboru wielu typów realizacji projektu np. CATI + CAWI bez potrzeby robienia drugiego projektu. System automatycznie rozpoznaje w jakim trybie jest uruchomiona ankieta na podstawie kategorii użytkownika. W skrypcie w zależności od trybu pracy możemy różnicować działanie wpisując proste warunki.

Do tego celu służą zmienne:

  • cawi
  • capi
  • cati
  • papi
  • virtual

if !papi then skip end;