Kontrolka CRS umożliwia ocenę poszczególnych marek produktów poprzez umieszczenie ich na odpowiedniej pozycji skali przy pomocy techniki Drag > Drop.