Dodatkowy styl dla pytania MaxDiff który wyświetla podpytania z lewej strony a nie tak jak w domyślnym stylu pośrodku. Umożliwia to tworzenie pytań typu: